Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Statut Szkoły Podstawowej 

Statut Szkoły Podstawowej

Statut Szkoły Podstawowej

Statut Przedszkola

Statut Przedszkola

Procedury Szkoły Podstawowej

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.