Statut Szkoły Podstawowej 

Kliknij tutaj i przeczytaj statut szkoły

Statut Przedszkola


Kliknij tutaj i przeczytaj statut przedszkola

Procedury Szkoły Podstawowej

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.