Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA

Statut Szkoły Podstawowej

Statut Szkoły Podstawowej

Statut Przedszkola

Statut Przedszkola

PROCEDURY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.

 

REGULAMIN WYCIECZEK

Regulamin wyjść i wycieczek szkolnych

Regulamin wyjazdów, zawodów dla uczniów