Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Niepubliczne Przedszkole w Niwce

Tel. +48 14 687 00 24

Motto: „Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne – najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy”

-Kazimierz Przerwa-Tetmajer-

Nasze Przedszkole czynne  jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1600.                                       

Kadra przedszkola:

 

Podstawę programową realizujemy w godzinach: 8:00 – 13:00

Rozkład dnia u przedszkolaków:

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące.

9:00 – 9:30

Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe z muzyką. Ćwiczenia logopedyczne.

8:00- 9:00

Przygotowanie do śniadania, śniadanie.

9:30 – 11:30

Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia    i  zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe: j. angielski, j. niemiecki, rytmika, religia.

Zabawy ruchowe, gry sportowe oraz ćwiczenia kształcące postawę dziecka. Zabawy swobodne i organizowane na podwórku przedszkolnym, placu zabaw oraz boisku szkolnym. Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych.

11:30 – 12:00

Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12:00 – 13:00

Organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, ćwiczenia oddechowe oraz wspomagające prawidłowy rozwój mowy.  Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

13:00 – 14:00

Odpoczynek poobiedni  –  w grupach młodszych odpoczynek na leżakach (relaks przy muzyce, słuchanie opowiadań z literatury dziecięcej).

W starszej grupie spotkanie z książką, słuchanie muzyki, zabawy relaksacyjne. Zabawy dowolne  podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela.

Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe, zabawy terenowe.

Zajęcia dodatkowe odpłatne: Tańce,  Zajęcia sportowe .

14:00 – 16:00

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności: zabawy ruchowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

Baza przedszkola: 3 sale dydaktyczne, sala dla dzieci do zajęć indywidualnych ze specjalistami. Dysponujemy również placem zabaw, w którym znajdują się urządzenia do zabaw i ćwiczeń, huśtawki i zjeżdżalnie oraz stoliki z ławeczkami. Ponadto korzystamy również z sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego.

Śniadanie zapewniają dzieciom rodzice. Placówka proponuje herbatę w cenie 5 zł miesięcznie. Dzieci korzystają  ze swoich kubeczków na herbatę.

Posiłki: na obiad (zupa, II danie i kompot) w formie cateringu dostarcza  FHU ,,M. Szeląg” Wierzchosławice 674  w cenie 13,50 zł.

Odpłatność za obiady jest liczona:  liczba dni korzystania z obiadów x 13,50 zł. Rodzice są proszeni o zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie w danym dniu do godz. 8.30.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się cały rok w miarę wolnych miejsc.