Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

23-31 grudnia 2023 r. zimowa przerwa świąteczna, 

12 – 25 luty 2024 r. (ferie zimowe),

(W pierwszym tygodniu ferii predszkole pełni dyżur),

28 marca-2 kwietnia 2024 r. wiosenna przerwa świąteczna,

21 czerwca 2024 r. zakończenie roku szkolnego.

 

8 dni wolnych (szkoła i przedszkole pełni w tych dniach dyżur dla uczniów potrzebujących opieki):

2-3 listopada 2023 r.,

2 maja 2024 r.,

14-15-16 maja 2024 r. – egzamin kl VIII,

31 maja 2024 r. – dzień po Bożym Ciele,

20 czerwca 2024 r. – dzień przed zakończeniem roku szkolnego.

 

W tych dniach pełniony jest dyżur dla uczniów i dzieci potrzebujących opieki.

 

Przerwy w pracy przedszkola dostosowane są do przerw pracy szkoły.

od 21 czerwca – przerwa wakacyjna

 

WYSTAWIANIE OCEN I KLASYFIKACJA

25 stycznia 2024 r. – rada klasyfikacyjna (wpisanie przewidywanych ocen do 15 stycznia, do 23 stycznia wpisanie ocen półrocznych),

do 17 maja 2024 r. – poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych,

17 czerwca 2024 r. – rada klasyfikacyjna (przewidywane oceny roczne do 3 czerwca, wystawienie ocen rocznych do 12 czerwca).