Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Informacje o ubezpieczeniu na rok 2022/2023

Informujemy, że ubezpieczenie dzieci i uczniów nie jest obowiązkowe, jednak wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, kierując się także potrzebą wsparcia związanego z uczęszczaniem Waszych dzieci do naszej szkoły i przedszkola, proponujemy Państwu- pomoc w objęciu uczniów i przedszkolaków dobrowolnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń zdrowotnych.

Przyjęliśmy ofertę firmy InterRisk ubezpieczenie EDU PLUS. Uprzejmie proszę o zainteresowanie się przedłożoną propozycją i podjęcie stosownej decyzji.

Koszt ubezpieczenia to 28 zł /rok. Płatność do 25 września.

Załącznik nr 1 – OWU EDU PLUS