Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Rada Rodziców Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce

Przewodniczący: Magdalena Liber

Z-ca Przewodniczacego: Angelika Szumlańska

Sekretarz: Joanna Ciężadło

Skarbnik: Agata Koza