Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Rada Rodziców Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce

Przewodniczący: Iwona Kozioł

Z-ca Przewodniczacego: Iwona Żmuda

Sekretarz: Joanna Ciężadło

Skarbnik: Agnieszka Choczyńska