Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący szkoły:   Hubert Małochleb

Z-ca Przewodniczącego:  Julia Kozioł

Sekretarz:  Filip Ciężadło

Konsultant:  Jan Liber

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Szymon Warias