Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący szkoły:   Emilia Malik

Z-ca Przewodniczącego:  Jan Łukasik

Sekretarz:  Kacper Makowiec

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Szymon Warias