Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący szkoły:   Oliwia Sozańska

Z-ca Przewodniczącego:  Julia Buchacz

Sekretarz:  Filip Ciężadło

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Szymon Warias