Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

 

ZESTAW MATERIAŁÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU TEORETYCZNEGO NA KARTĘ ROWEROWĄ

Kliknij TUTAJ       gify-rowerzysta

 
 Test 1   Test 2   Test 3  
Zapraszam również na stronę BRD, na której znajduję się kilka testów.
 
 
 

Informacje związane z kartą rowerową

Kartę rowerową może uzyskać każdy uczeń/uczennica, który osiągnął wymagany wiek: 10 lat oraz posiada Arkusz Zaliczeń Ucznia Ubiegającego się o Kartę Rowerową w którym:

  • Uzyskał pozytywną opinię nauczyciela zajęć technicznych.
  • Uzyskał zgodę nauczyciela-wychowawcy.
  • Uzyskał zgodę rodzica/prawnego opiekuna na wydanie karty rowerowej.
  • Uzyskał co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi w teście sprawdzającym wiedzę z przepisów ruchu drogowego.
  • Uzyskał pozytywny wynik z egzaminu praktycznego sprawdzającego umiejętności z zakresu jazdy na rowerze wykonując w trakcie egzaminu prawidłowo co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.