Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Stowarzyszenia  „Niwka Dzieciom” oraz dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej  i Przedszkola w Niwce, składają serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które  bezinteresownie włączają się  w pomoc  na rzecz szkoły  i przedszkola.

Pomoc  ta przejawia się w różnych formach: jest to wsparcie  finansowe, wsparcie rzeczowe  oraz praca i czas poświęcony dla polepszenia warunków nauki w  naszej placówce.

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

Do osób tych należących od 2012-2016

2016/2017

2018/2019

Składamy podziękowania również tym osobom, które zastrzegły sobie anonimowość, a wspierają nas systematycznie w sposób rzeczowy czy finansowy.

Podziękowania kierujemy w stronę zarządu Klubu Sportowego „Niwka” za bieżące utrzymywanie boiska sportowego, z którego korzystają dzieci naszej szkoły.