Stowarzyszenie „Niwka Dzieciom”

Zarząd Stowarzyszenia 

Prezes: Wioletta Żmuda

Wiceprezes: Agata Koza

Sekretarz: Renata Kita

Członek: Grzegorz Kukułka

Członek: Dorota Walkiewicz

Członek: Renata Lorkiewicz