Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

COVID-19 - informacje o zapobieganiu

Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii Covid – 19 obowiązujące w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola  w Niwce od 1.09.2021r. do odwołania ( opracowane na podstawie Wytycznych MEiN, MZi GIS )

Dezynfekcja

przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Dowiedz się więcej na temat procedur: