Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Niedziela Misyjna

W niedzielę misyjną 19 października, która rozpoczęła tydzień misyjny, przedstawiciele grupy misyjnej działającej w naszej szkole uczestniczyli w Światowym Dniu Misyjnym. Po raz pierwszy w Tarnowie odbył się marsz misyjny, który o godz. 14.00 wyruszył z pod kościoła ks. Misjonarzy. Podczas marszu wznoszona była modlitwa w intencji pokoju i prześladowanych a szczególnie modlono się za ks. Mateusza Dziedzica, który w ostatnich dniach został uprowadzony przez rebeliantów w Republice Środkowoafrykańskiej. O godz. 15.00 w katedrze tarnowskiej odbyła się msza św. celebrowana przez byłych i obecnych misjonarzy z naszej diecezji pod przewodnictwem ks. dr Krzysztofa Czermaka – dyrektora wydziału misyjnego. W homilii wygłoszonej przez celebransa usłyszeliśmy, że ”…misje, to nie tylko finanse ale przede wszystkim modlitwa, której w obecnej sytuacji oczekuje uprowadzony ks. Mateusz …” Po zakończonej Eucharystii, od godz. 16.00 do 18.00 na rynku tarnowskim odbyło się misyjne śpiewanie, konkursy i animacje, w których nasi uczniowie brali czynny udział. Dziękujemy rodzicom, którzy swoim dzieciom umożliwili udział w tym wydarzeniu, a szczególnie tym, którzy zapewnili bezpieczny transport uczestnikom.