Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

MODLITWA NA CMENTARZU

Tradycyjnie przed Uroczystością Wszystkich Świętych  cała społeczność szkolna udała się na pobliski cmentarz wojenny z I wojny światowej. Celem tego pobytu było uczczenie  poległych  żołnierzy poprzez  złożono kwiatów,  zapalenie zniczy i wspólne odmówienie modlitwy w intencjach  spoczywających tam żołnierzy.