Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Zamki

Podczas ostatnich lekcji historii uczniowie klasy czwartej zapoznawali się z realiami życia panującymi na średniowiecznym zamku. Z wielkim zainteresowaniem zgłębiali tajniki rycerskich obyczajów, poznawali drogę, jaką musiał przejść młodzian, aby zasłużyć na godność pełnoprawnego rycerza, zapoznawali się z elementami średniowiecznego uzbrojenia, a także z architekturą ówczesnych zamków warownych. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie makiety zamku obronnego z wykorzystaniem różnych technik i materiałów. W swoich pracach uczniowie próbowali z detalami odtworzyć charakterystyczne elementy budowy zamków z tamtej epoki tj. grube mury zakończone blankami, dziedziniec, kaplicę, wieże, baszty, most zwodzony. Kolejnym etapem działań były samodzielnie przygotowane prezentacje. Podczas lekcji online uczniowie wcielili się w rolę przewodników i w ciekawy sposób przybliżyli kolegom i koleżankom historię swojego zamku, okraszając całość wieloma ciekawostkami – szczególną uwagę zwrócili na przeznaczenie poszczególnych sal oraz na najważniejsze elementy wyposażenia ekspozycji.

Ta żywa lekcja historii miała na celu uporządkowanie treści edukacyjnych, ponadto stała się znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy historycznej, dzięki wykorzystaniu techniki manualno – przestrzennej, jaką jest makieta. Efekty pracy uczniów są imponujące, wszyscy wykazali się ogromną inwencją twórczą i kreatywnością, a konstrukcje zaskakują precyzją wykonania, pomysłowością w zastosowaniu środków technicznych oraz niewyczerpaną wyobraźnią twórców. Wielkie słowa podziękowania należą się również rodzicom, którzy służyli pomocą w przygotowaniu tak misternie wykonanych konstrukcji. /M.Małochleb/   Fotografie poniżej

 

Ostatnio dodane: