Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 r. zakończyliśmy uroczyście  rok szkolny 2018/2019. Pani Dyrektor Urszula Jackowska podziękowała wszystkim za całoroczną pracę i pogratulowała uczniom wysokich wyników w nauce. Uczniowie, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem wpisali się do Złotej Księgi naszej szkoły, uhonorowano też uczniów za pracę na rzecz wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego i Sklepiku Szkolnego oraz wzorową frekwencję. Wybrano również Najlepszego Absolwenta – w tym roku były to dwie uczennice klasy VIII – Karolina Chojna i Aleksandra Żmuda. Żegnając się z uczniami klasy VIII nie obyło się bez wzruszeń, łez i pełnych ciepła uśmiechów przy wspominaniu minionych lat. Uczniowie odwdzięczyli się Pani Dyrektor, nauczycielom oraz rodzicom żegnając ich przygotowanym przez siebie Koncertem Życzeń. Mamy nadzieję, że ósmoklasiści mile będą wspominać lata spędzone w naszej szkole. Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły życzą im powodzenia w podejmowaniu życiowych decyzji oraz miłego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. (A.Kiwior-Główczyk)