Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Zajęcia profilaktyczne w Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w zajęciach profilaktycznych dotyczących różnych form przemocy, z jakimi mogą się spotkać w codziennym życiu. Wspólnie poruszymy tematy dotyczące tego jak radzić sobie z problemami, jak się przed nimi uchronić, jak na nie reagować i gdzie szukać pomocy. Zajęcia odbywać się będą we wtorki od godz. 15:00.

Zajęcia poprowadzą wychowawcy placówki – specjaliści w zakresie resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego oraz psychoprofilaktyki – w oparciu o materiały szkoleniowe Akademii Ochrony przed przemocą prowadzonej przez Fundację Dzieci Niczyje. Każde dziecko ma prawo do ochrony przed przemocą i bezpieczeństwa, zagwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencję o prawach dziecka. Jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności – praw człowieka, których źródłem jest godność człowieka, zwana również człowieczeństwem.

Serdecznie zapraszamy  Kierownik PWD mgr Edyta Kożuch