Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

XI Gminny Konkurs Historyczny pt. „ I wojna światowa na Ziemi Radłowskiej”

Dnia 08. 11. 2022 r. 5 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w XI Gminnym Konkursie Historycznym pt. „ I wojna światowa na Ziemi Radłowskiej” zorganizowanym przez dyrekcję Zespołu Szkół w Radłowie. Patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka. Trudne i bolesne doświadczenia naszych przodków z czasów Wielkiej Wojny zgłębiali uczniowie z 5 szkół z terenu naszej gminy (łącznie 22 uczestników). Naszą szkołę reprezentowali zwycięzcy przeprowadzonego wcześniej etapu szkolnego, w składzie: Szymon Malik, Jan Liber, Hubert Małochleb, Kacper Fudalej i Filip Ciężadło. Uczniowie otrzymali do rozwiązania arkusze z pytaniami dotyczącymi genezy, przebiegu i skutków I wojny światowej z uwzględnieniem działań zbrojnych na terenach ziemi radłowskiej.

Miło nam jest poinformować, że dwaj nasi uczniowie stanęli na podium !

3 miejsce w kategorii klas IV- VI zajął Hubert Małochleb z klasy VI

3 miejsce w kategorii klas VII – VIII wywalczył Kacper Fudalej z klasy VIII

Pani Dyrektor Małgorzata Tokarczyk – Kozioł wręczyła uczestnikom dyplomy, natomiast nagrody finansowe zostały przekazane zwycięzcom 11 listopada przez Burmistrza Radłowa Zbigniewa Mączkę.

Ponadto uczniowie klasy VIII wzięli również udział w konkursie historycznym „Od Oleandrów do Łowczówka” zorganizowanym przez CKZiU w Tuchowie. Konkurs przeprowadzony był w formie rywalizacji drużynowej. Naszą szkołę reprezentowali: Oliwia Sozańska, Antoni Białecki oraz Kacper Fudalej. Wszyscy uczniowie starali się jak najlepiej przygotować do konkursu, z dużym zaangażowaniem przystąpili do zgłębiania rozległej i niełatwej wiedzy historycznej. Tym razem nie udało się zająć żadnego z czołowych miejsc, ale już samo podjęcie takiego wyzwania może być powodem do dumy i satysfakcji dla naszych młodych historyków.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w konkursach historycznych (ogółem do obu konkursów zgłosiło się 9 uczniów). Gratulujemy ponadprzeciętnej wiedzy historycznej, daleko wykraczającej poza podstawę programową, wiedzy trudnej i bolesnej, ale bardzo ważnej, bo jak powiedział Jan Paweł II ,,Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”. Życzymy dalszych sukcesów. / M.Małochleb