Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

WYCIECZKA DO Zakładu Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Niwce

25 września uczniowie klas VII i VIII wybrali się na wycieczkę do Zakładu Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Niwce. Celem wycieczki było podniesienie świadomości ekologicznej wychowanków, przybliżenie uczniom sposobu dostarczania wody do ich domostw oraz zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy. Pan kierownik Mieczysław Kita oprowadzając nas po zakładzie, wyjaśniał i pokazywał proces oczyszczania wody. Uczniowie zobaczyli wiele pomp, filtrów oraz innych urządzeń niezbędnych do tego, aby woda nadawała się do picia. Dodatkowo kierownik wyjaśnił, na czym polega praca w takim zakładzie, jakie są koszty uzyskania wody pitnej, a także uczniowie dowiedzieli się o planach wybudowania potrzebnych zbiorników wodnych. (A. Burgieł)