Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

WYCIECZKA DO OJCOWA

W dniu 16 maja 2022 roku klasy IV, V i VI wzięły udział w wycieczce krajoznawczej do Ojcowa. Celem wycieczki było zaznajomienie uczniów z najważniejszymi przykładami przyrody ożywionej i nieożywionej w Ojcowskim Parku Narodowym, a także zintegrowanie naszych dzieci po okresie nauki zdalnej.  

Na początek zwiedzaliśmy Jaskinię Ciemną. Wnętrze jaskini jest wilgotne, temperatura wynosi ok. + 7oC przez cały rok. Z fauny oprócz owadów bezskrzydłych można spotkać ćmy i białe wije, zimują tu także nietoperze, które mieliśmy szczęście zobaczyć. Na miejscu czekał na nas przewodnik, który poprowadził nas zielonym szlakiem- to jedna
z najbardziej malowniczych tras w Ojcowskim Parku Narodowym, o długości ok. 2 km. Znajdują się na niej przystanki z tablicami edukacyjnymi oraz punkty widokowe. Trasa prowadzi na Górę Koronną, masyw skał wapiennych złożony z odosobnionych baszt i iglic,
 z których najciekawszą formę przybrała Skała Rękawica. Ostatnim punktem naszej wycieczki był Zamek w Pieskowej Skale i Maczuga Herkulesa , gdzie wszyscy chętnie się fotografowali. Wróciliśmy nieco zmęczeni, ale zadowoleni i uśmiechnięci. M. Pająk