Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Wszystkich Świętych.

30 października cała społeczność szkolna uczestniczyła w akademii przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. Celem akademii było przypomnienie, iż 1 listopada dziękujemy Bogu za dar świętości tych, którzy dostąpili chwały ołtarza jako święci i błogosławieni, a także uświadomienie sobie zadania rozwijania w życiu daru dążenia do świętości. Po wysłuchaniu przygotowanych treści wszyscy uczniowie w blasku pięknego słońca przeszli na pobliski cmentarz gdzie zapalili znicze i odmówili modlitwę za spoczywających tam żołnierzy. Pamiętajmy, że odwiedzając w te dni groby naszych bliskich zmarłych aby ofiarować im przede wszystkim naszą modlitewną pamięć, szczególnie zyskiwanie odpustów zupełnych. (Z. Juchno-Bąk)