Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Wszystkich Świętych

Odwiedzanie miejsc pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego, dlatego w piątek uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców wybrali się na cmentarz. W atmosferze zadumy zapalili znicze oraz odmówili modlitwę za zmarłych. /K. Kochańczyk/