Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

Wieczornica patriotyczna już na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości organizowanych przez naszą szkołę. Na ten wyjątkowy wieczór szkolna sala gimnastyczna zmienia zarówno swój wystrój, jak i przeznaczenie, przeistaczając się w niezwykle klimatyczną salę widowiskową. W tym roku 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowaliśmy dnia 22 listopada. To niezwykle podniosłe wydarzenie zgromadziło uczniów, nauczycieli, mieszkańców naszej wsi oraz sąsiednich okolic, którzy swoją obecnością dali świadectwo patriotycznej postawie. Świętowanie, jak co roku, rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru i wspólnego odśpiewania ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Na wstępie pani dyrektor Urszula Jackowska powitała przybyłych gości i zaprosiła do wspólnego celebrowania wieczornicy. Tematem przewodnim tegorocznej uroczystości były wydarzenia we Wrześni – małym miasteczku w Wielkopolsce, które w 1901 r. dało dowód wielkiego patriotyzmu, a rozgrywające się tam wydarzenia odbiły się szerokim echem na całym świecie. Uczniowie klasy IV i VII wykazując się wspaniałymi umiejętnościami aktorskimi, przedstawili trzyaktową sztukę teatralną nawiązującą do wydarzeń z 20 maja 1901 roku, kiedy w leżącej na terenie zaboru pruskiego Wrześni rozpoczął się strajk, który stał się jednym z najbardziej znanych symboli oporu przeciw polityce zaborców, zmierzającej do unicestwienia wszelkich przejawów polskości. Brały w nim udział polskie dzieci broniące swojego prawa do mówienia w ojczystym języku. Wydarzenia te stały się symbolem sprzeciwu wobec germanizacji i walki o przetrwanie polskiej tożsamości narodowej. Konkluzją całego przedstawienia był akt ostatni, który opowiadał o walce o polskość, wolność, prawdę i szacunek dla drugiego człowieka. Udział w tym spektaklu był prawdziwą, żywą lekcją historii, zarówno dla samych aktorów, jak również dla najmłodszych widzów, którzy mogli dowiedzieć się kim były tamte dzieci, skąd czerpały odwagę i co dla nich znaczyła Polska. Muzyka oraz scenografia dodatkowo ilustrowały i potęgowały panujące na scenie nastroje, a przejmujące pieśni w wykonaniu zarówno aktorów, jak i naszych utalentowanych solistek z klas V-VII przypomniały o ciężkiej i wyboistej drodze, która prowadziła naszych przodków do wolności. Uzupełnieniem całej uroczystości było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz efektowny występ członkiń niweckiego KGW, które zaprezentowały a cappella wiązankę pieśni patriotycznych.

Wieczornica była wyjątkowym wydarzeniem – pozwoliła nam wyrazić dumę z bycia Polakami oraz poczuć radość wspólnotowego spotkania. Niezwykle ważne jest to, aby przekazywać najmłodszemu pokoleniu pamięć o bohaterach, tradycję i wartości patriotyczne, które zwłaszcza dzisiaj muszą donośnie wybrzmiewać w sercach młodych Polaków.

Pragnę serdecznie podziękować rodzicom klasy 4 za pomoc w przygotowaniu strojów dla dzieci. Szczególne słowa podziękowania należą się także p. Zosi Juchno – Bąk, która pomogła w przygotowaniu patriotycznej scenografii i choreografii tanecznej, p. Łukaszowi Małochlebowi za piękną oprawę muzyczną, p. Klaudynie Kochańczyk za zdjęcia podczas spektaklu oraz p. Antoniemu Kucie za wszelką pomoc i wsparcie techniczne.

M.Małochleb