Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Warsztaty na temat azbestu

28 X dzieci klas I- III miały okazję spotkać  się z zielonym Azbestodonkiem i wziąć udział w prelekcji na temat szkodliwości pochodzących  z azbestu.

Co to jest azbest? Gdzie najczęściej spotykane są wyroby azbestowe? Dlaczego i kiedy azbest jest szkodliwy? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielała specjalnie  na tę okoliczność przygotowana  osoba. Za aktywny udział w tym spotkaniu dzieci otrzymywały drobne gadżety . Największą jednak niespodzianką  na koniec,  okazał się sympatyczny Azbestodonek, który chętnie pozował do zdjęć  z dziećmi. Akcja w swoim zamyśle  była kierowana też do osób dorosłych  poprzez ulotki, które miały dotrzeć do domów uczniów.   (U. Jackowska)