Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

„W świecie bogów i herosów”

Dnia 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W naszej szkole to święto wpisało się już na stałe do kalendarza uroczystości szkolnych. Z tej okazji nauczyciele języka polskiego zaproponowali uczniom udział w konkursie czytelniczym nawiązującym do mitologii greckiej. Jest to zarazem kolejna odsłona innowacji pedagogicznej, która jest realizowana w naszej szkole od września br. W ramach projektu nauczyciele podjęli szereg rozmaitych działań, mających na celu rozbudzenie w uczniach pasji poznawczej w zakresie literatury i sztuki starożytnej Grecji oraz zaprezentowanie ich możliwości intelektualnych, talentów plastycznych, recytatorskich, czy aktorskich.

W tym pracowitym dniu starania nauczycieli o krzewienie poprawności językowej wśród uczniów były jeszcze większe. Zarówno uczniowie klas II – III, jak i starsi rozwiązywali na przerwach ortograficzne karty pracy, krzyżówki, rebusy i łamigłówki językowe. Można było też powtórzyć zasady pisowni polskiej i pośmiać się z błędów językowych najczęściej popełnianych przez uczniów.

Celem konkursu czytelniczego pt. ,,W świecie  bogów i herosów” było promowanie i wspieranie aktywności czytelniczej, doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem oraz rozwijanie pasji czytania. Turniej obejmował dwie kategorie wiekowe: klasy III- IV i V-VII; wzięło w nim udział 19 uczestników. Uczniowie przygotowali dowolnie wybrany przez siebie fragment mitologii, a na jego prezentację mieli półtorej minuty. Komisja Konkursowa zwracała uwagę na dykcję, oceniała płynność, wyrazistość oraz interpretację czytanego tekstu. Ostatecznie Jury wyłoniło zwycięzców na poziomie poszczególnych klas:

klasy III – IV

I miejsce – Hubert Małochleb

II miejsce – Wiktoria Dulian

III miejsce – Szymon Malik

klasy V – VII

I miejsce – Julia Buchacz

II miejsce – Jan Łukasik

III miejsce- Wiktoria Kuta

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu czytelniczego, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!