Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

W naszym przedszkolu bawimy sie wspólnie z Rodzicami

W dniu 23 kwietnia 2015r. odbyły się zajęcia otwarte z udziałem Rodziców w młodszej grupie przedszkolnej „Krasnoludki”. Zajęcia te umożliwiły Rodzicom poznanie sposobu pracy nauczycieli z dziećmi oraz dokonania obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. W czasie tych zajęć Rodzice brali czynny udział, dzięki czemu stali się aktywnymi uczestnikami procesu dydaktycznego. Zajęcia wzbudziły  wiele pozytywnych emocji wśród Rodziców i dzieci.

Za pomocą ruchu, przy muzyce i w przyjaznej atmosferze, zabawy dzieci miały okazję rozwijać: świadomość siebie, poczucie własnej wartości, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi,  zdolność do współpracy, zamiłowanie do ruchu, okazywanie sobie uczuć i radości ze wspólnej zabawy, a także rozwijać umiejętność panowania nad swoimi emocjami. Wszyscy świetnie się bawili. Zajęcia dostarczyły wiele radości połączonych z wysiłkiem fizycznym.

Wszystkim Rodzicom, którzy brali udział w zajęciach GRATULUJEMY!(R.Lorkiewicz)