Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Udana współpraca Rodziców, szkoły i środowiska lokalnego wsi Niwka

Jest nam milo poinformować, że w pobliżu szkoły, w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego powstała zewnętrzna siłownia.  Inicjatorem tego pomysłu jest Pan Krzysztof Padło- mieszkaniec  wsi  a zarazem Rodzic ,któremu udało się od swego zakładu pracy uzyskać dofinansowanie projektu „INICJATYWY  DLA PRACOWNIKÓW” pod nazwą  „Ruch to zdrowie”. W realizację projektu zaangażowała się Rada Sołecka wsi Niwka, Szkoła, Klub Sportowy „KS Niwka” oraz osoby prywatne.

Wartość projektu to 8199,06 zł. Budżet projektu przedstawia się następująco:

Krzysztof Padło     7.000 zł

Rada Sołecka        1.000 zł

Piotr Jackowski    199,06 zł

W skład zestawu wchodzą dwie ławeczki  i 2  urządzenia „Wioślarz” oraz „Drabinka Ławka”. Zwracamy się z prośbą do wszystkich korzystających  o właściwe i rozsądne użytkowanie wymienionych urządzeń, aby jak najdłużej  mogły nam wszystkim służyć.

Dziękujemy wszystkim  zaangażowanym i popierającym  pomysł powstania  mini siłowni  zewnętrznej. Dzięki udanej współpracy uzupełniona zostałaoferta  rekreacyjno- sportowa   dla wszystkich mieszkańców wsi Niwka. (U. Jackowska)