Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

SZKOLNY KONCERT „Śpiewam dla Ciebie Polsko”

W naszej szkole w dniu 7 maja 2020 r. dokonano podsumowania Zdalnego Koncertu Piesni i Piosenki Patriotycznej z okazji śwęta 3 Maja. W koncercie udział wzięła tylko jedna uczennica Martynka Kozioł z klasy II, która bardzo ładnie i odważnie zaśpiewała piosenkę pt. „Jestem Polakiem”. Przedszkole reprezentowały Zosia i Marysia Wójcik, recytując wiersz Czesława Janczarskiego pt. „Barwy Ojczyste”. Gratulujemy uczestnikom odwagi oraz staranności w przygotowaniu utworów, przez co wyraziły patriotyczną postawę i pamięć o tak ważnym dla Polski wydarzeniu jakim było ustanowienie Konstytucji 3 Maja 1791 roku. (Z.Juchno-Bąk)