Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Szkolny Klub Wolontariatu

Początkiem roku szkolnego Szkolny Klub Wolontariatu rozpoczął współprace ze stowarzyszeniem Sursum Corda ( z łac. „W górę serca”) z Nowego Sącza. Jest to pozarządowa organizacja non profit, czyli nie działająca dla zysku. Zajmuje się ona pomocą społeczną, profilaktyką i edukacją. Jednym z celów stowarzyszenia jest praca z młodzieżą, promowanie i rozwijanie wolontariatu. W poniedziałek gościliśmy w naszej szkole przedstawicielki tej organizacji – panią mgr Halinę Rams oraz panią mgr Renatę Bugajską.
Przeszkoliły one naszych wolontariuszy w zakresie aspektów prawnych wolontariatu. Druga część warsztatów była dla naszych uczniów zarówno nauką, jak i zabawą. Wolontariusze uczyli się malować twarze oraz poznawali sztukę modelowania balonów. Z pewnością wykorzystają te umiejętności na różnych zajęciach z młodszymi koleżankami i kolegami oraz festynach szkolnych. Serdecznie dziękujemy przemiłym paniom za cenne wskazówki i poświęcony czas. (A.Światłowska)