Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

PODZIĘKOWANIE                                 

Zarząd Stowarzyszenia  „Niwka Dzieciom” oraz dyrektor  Zespołu  Szkoły Podstawowej  i Przedszkola   w Niwce, składają serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które  bezinteresownie włączają się w pomoc  na rzecz szkoły  i przedszkola.

Pomoc  ta przejawia się w różnych formach: jest to wsparcie  finansowe, wsparcie rzeczowe  oraz praca i czas poświęcony dla polepszenia warunków nauki w  naszej placówce. Do osób tych należą:

 1. Stanisław Padło
 2. Krzysztof Jasek
 3. Dorota Buchacz
 4. Janusz Kuczek
 5. Barbara Łabno
 6. Aleksandra Przeklasa
 7. Magdalena Łukasik
 8. Marcin Skowroński
 9. Krzysztof Padło
 10. Franciszek Kądziela
 11. Józef Ptaśnik
 12. Wiesław Ptaśnik
 13. Tadeusz Majcher
 14. Paweł Kozioł
 15. Maria Kuta
 16. Łukasz Małochleb

Składamy podziękowania również tym Osobom, które zastrzegły sobie anonimowość, a wspierają nas systematycznie w sposób rzeczowy czy finansowy.

Podziękowania kierujemy w stronę zarządu Klubu Sportowego „Niwka” za bieżące utrzymywanie boiska sportowego, z którego korzystają dzieci naszej szkoły.