Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z zapisami rozporządzeń MEN od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia nauka  będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Materiały i dokładne wskazówki do samodzielnej pracy uczniów przekazywane są przez poszczególnych nauczycieli i wychowawców z wykorzystaniem  komunikatorów, grup społecznościowych, pocztę elektroniczną,  jak również poprzez kontakt telefoniczny.

Przygotowujemy się również do wykorzystania jednej z platform edukacyjnych, o czy Państwo zostaną wkrótce powiadomieni.

Praca w tym okresie będzie prowadzona w oparciu o obowiązujący podział godzin i zgodnie   z obowiązującą podstawą programową wg zmodyfikowanego planu nauczania. Zajęcia będą miały też charakter powtórzeniowy, utrwalający materiał, będą służyły wyrównaniu braków.

Oprócz proponowanych przez nauczycieli materiałów do nauki (np. tradycyjnych podręczników czy różnorodnych platform cyfrowych), uczniowie mogą wykorzystywać także inne dostępne materiały służące samodzielnej nauce.

 1. Zintegrowana Platforma Edukacyjna– e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów,
 2. Portal wiedzy– bezpłatne materiały edukacyjne do wszystkich przedmiotów
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych– informacje o egzaminie ósmoklasisty
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”– do języka polskiego, geografii, historii
 5. Portal lektury.gov.pl– można pobrać lekturę do przeczytania.
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik– filmy edukacyjne,  duża część po angielsku.
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci NarodowejSerwis IPN Przystanek historia – do poczytania informacje historyczne.
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning– przeprowadzone projekty przez inne szkoły.
 9. Serwis Ninateka– filmy edukacyjne, spektakle i podobne
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna– ciekawostki i informacje z muzyki.
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona– książki cyfrowe.
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji– książki cyfrowe.
 13. Serwis Telewizji Polskiej– programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
 14. – proSerwis Polskie Radio Dzieciomgramy dla dzieci i młodzieży.

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie  eszkola.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny

Przejście na zdalny system nauczania wymaga czasu i przyzwyczajenia.

Prosimy   o dobrą współpracę   i komunikację pomiędzy nauczycielami i rodzicami.

Wspólnie pokonamy trudności!

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych!

Już wiadomo – do świąt się nie zobaczymy.

Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci jak i o Was drodzy Rodzice.

Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań na sytuacje problemowe.
Dzieci w przedszkolu „uczą się” świata poprzez zabawę.

Przytoczę zapis z podstawy programowej:
„Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa(…)
Na naszej stronie internetowej , poprzez grupowy mailing  będziemy zamieszczać propozycje materiałów i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte.

Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania.
Zapytajmy wtedy: A na co masz ochotę? Co chcesz teraz robić?
Pozwólmy wybierać.
Dziecko świetnie rozwija się, nawet wtedy, gdy z klocków buduje cały dzień.
Zachęcajmy do sprzątania, pielęgnujmy higienę, a szczególnie CZAS RODZICÓW Z DZIECKIEM nie tylko teraz – zawsze znajdźmy ten czas.

Bo może zdarzyć się tak, że po epidemii dziecko powie: Mamo ,tato jak był koronawirus, to było fajnie, bo bawiliście się ze mną.

Życzę wszystkim Zdrowia i Wytrwałości.