Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów naszej szkoły

Od dnia 25 maja dopuszczona będzie możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczych dla dzieci klas I – III z równoczesnym prowadzeniem w ograniczonym wymiarze działań dydaktycznych w szkole oraz kontynuacji edukacji zdalnej – jak do tej pory.

Jest również możliwość odbywania rewalidacji indywidualnej, konsultacji uczniów klasy VIII a od 1 czerwca – mogą odbywać się konsultacje uczniów pozostałych klas.

Poniżej znajdują się   dokumenty MEN, MZ i GIS dotyczące profilaktyki i wszelkich środków ostrożności związanych ze wspomnianym wyżej zniesieniem obostrzeń. Zapoznanie się z tymi wytycznymi pomoże Państwu podjąć trafną i odpowiedzialną decyzję w sprawie wyboru dalszej formy kontaktu dziecka ze szkołą: dokonania oceny faktycznej potrzeby posłania dziecka na zajęcia w szkole, oceny zagrożeń z tym związanych oraz realnej szansy wypełnienia wytycznych kierowanych do rodziców.

Rodzice planujący posłać dzieci do szkoły czy do przedszkola proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi znajdującymi się poniżej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men