Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

W załączeniu przekazuję rozporządzenie oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z materiałami oraz udostępnienie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniamy wszystkie najważniejsze informacje.

Z poważaniem

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30c_%E2%80%93_Egzaminy.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30c_%E2%80%93_Egzaminy.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Zasady_przeprowadzania_egzaminow_w_2020_r_%E2%80%93_regulacje_prawne_%E2%80%93_komunikat_MEN.docx