Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Święto Patronki Szkoły

W poniedziałek 5 października w liturgiczne wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej przeżywaliśmy  święto naszej patronki. Z tej okazji, o godz.9.00 w pobliskiej kaplicy parafialnej uczestniczyliśmy w Eucharystii koncelebrowanej przez ks. M. Katarzyńskiego  i ks. J. Maziarkę –  proboszcza parafii. Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za dotychczasową opiekę za wstawiennictwem św. Faustyny oraz prosiliśmy o  potrzebne łaski  na przyszłość dla całej społeczności szkolnej, na zakończenie liturgii każdy uczestnik ucałował relikwie św. Faustyny. Po duchowej uczcie udaliśmy się do szkoły, aby  na nowej sali gimnastycznej obejrzeć program artystyczny w wykonaniu uczniów z kl. IV – VI. Myślą przewodnią występu były słowa ,,Błogosławieni miłosierni…, które w swej treści nawiązywały do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 . Uczniowie wcielili się w rolę pielgrzymów przybywających na spotkanie z Ojcem św. Franciszkiem, gdzie w tłumie przypadkiem na siebie wpada dwóch młodych chłopaków. Jak się okazuje, jest to bardzo owocne spotkanie po wielu latach kolegów z klasy. Jeden z nich jest osobą wierzącą, znającą postać św. Faustyny oraz misję Bożego Miłosierdzia. Drugi odgrywa osobę, która po ukończeniu II klasy szkoły podstawowej, wyjechała z rodzicami do USA i tam  wchodząc w dorosłe życie oddala się od Pana Boga. Powstała w sercu pustka przynagla go, aby to zmienić. Celem są ŚDM w Ojczyźnie.Tu dowiaduje się o Dzienniczku św. Faustyny, który ożywia jego zagubioną wiarę. Dalej uczniowie wysłuchali kilka fragmentów z Dzienniczka, oddzielając je  animacją taneczno – muzyczną, gdzie poprzez symbolikę gestów wyrazili wiarę  i ufność w miłosierdzie Boże. Ostatnim utworem programu  był taniec do hymnu ŚDM 2016.  Wyjątkowym gościem tej uroczystości była siostra Aldona ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, która od niedawna mieszka w Radłowie. Siostra w bardzo ciepły i serdeczny sposób opowiedziała wszystkim o zgromadzeniu do którego wstąpiła, historię obrazu: Jezu ufam Tobie, oraz zachęciła  do częstego odmawiania koronki, przez którą Jezus obiecał wiele łask dla każdej modlącej się osoby.

W dniu tym przeżywaliśmy 10 rocznicę nadania imienia szkole oraz przeszło 110 rocznicę istnienia szkolnictwa w Niwce, o czym świadczą znalezione na szkolnym strychu dzienniki, a do obejrzenia których zachęciła p. dyrektor  U. Jackowska. Podziękowaniami, gratulacjami oraz super słodkim poczęstunkiem zakończyło się nasze radosne świętowanie. (Z.Juchno-Bąk)