Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Święto Patrona Szkoły

W środę 5 października 2016 roku nasza szkoła świętowała Dzień Patrona Szkoły św. Faustyny Kowalskiej. O godzinie 900 w pobliskiej kaplicy wszyscy modliliśmy się na Mszy św. , którą odprawił w naszej intencji ks. Bogdan Mikołajczyk, a homilię wygłosił ks. kanonik Stanisław Pazdan.  Ks. Pazdan  przypomniał historię wyboru patrona szkoły, podkreślając, że ten wybór jest najlepszą decyzją  w wychowaniu młodego pokolenia.

Kolejna część świętowania odbyła się w budynku szkoły. Po przywitaniu przez panią dyrektor Urszulę Jackowską zostało zaprezentowane przedstawienie, które obrazowało telewizyjną relację z Watykanu, gdzie z wizytą na prywatnej audiencji u Ojca Św. Franciszka spotkali się uczniowie naszej szkoły. Mali pielgrzymi pięknie słowem, tańcem i piosenką zaprezentowali osobę św. Faustyny. Pytali  również Ojca św. jak naśladować patronkę w realizowaniu czynów miłosierdzia, aby radować się Bożym szczęściem? Osobę św. Franciszka z aktorską wrażliwością znakomicie zagrał ks. Bogdan.

Po części artystycznej zostały rozdane nagrody 29 uczniom, którzy z tej okazji wzięli udział  w konkursie plastyczno – literackim o św. Faustynie. Nagrody zostały sfinansowane przez Radę Rodziców. Rozdano również  nagrody za udział w konkursie matematycznym ogłoszonym  z okazji VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Ostatnim punktem naszego świętowania był słodki poczęstunek dla całej społeczności szkolnej  ufundowany przez Radę Rodziców, za co bardzo serdecznie dziękujemy. (Z.Juchno-Bąk)