Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Sukces naszych przedszkolaków w Konkursie Recytatorskim.

Dyplom Sz.MalikDzieci  z grup  przedszkolnych  po raz  trzeci przystąpiły  do konkursu  recytatorskiego  5 maja 2016 r. w  Niepublicznym Przedszkolu  w  Pasiece  Otfinowskiej. Celem przedsięwzięcia  było rozwijanie u dzieci zdolności  recytatorskich, promowanie i popularyzowanie  literatury dziecięcej  pod hasłem „Wiersze Jana Brzechwy”,  oraz zacieśnianie  integracji wśród  dzieci. Uczestników  konkursu  i  gości  przywitały KR (3)dzieci KR (5)z grupy szkolnej, prezentując  swoje zdolności wokalno – taneczne. W zmaganiach  wzięło udział 42 małych  recytatorów, którzy stanowili  jedną  grupę wiekową ocenianą  przez jury. Komisja  kierowała  się  następującymi kryteriami:  atrakcyjność  wiersza, interpretacja utworu,  opanowanie  pamięciowe,  wrażenie artystyczne,  spójność  prezentacji. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje, gromkie brawa i Rodzice, którzy swoją obecnością wspierali  swoje  pociechy.  Dziękujemy  Rodzicom  za przygotowanie strojów  i  rekwizytów,  które dopełniły  piękną  recytację  dzieci  i podniosły  atrakcyjność  występów. Dziękujemy  dzieciom  za ciekawe  interpretacje  wierszy  polskiego  autora,  za  wytrwałość  w opanowaniu  pamięciowym wierszy  i  odwagę,  jaką  dzieci wykazały, występując  przed  bardzo  liczną  publicznością.  Życzymy wszystkim  dzieciom  motywacji  do  brania  udziału  w  konkursach  i dobrej  zabawy  podczas recytacji  wesołych  wierszyków.
W  tym roku II miejsce otrzymał Szymon Malik ze starszej grupy wiekowej, a nagrodę wyróżnienie z naszego przedszkola dostał Tomasz Pecka  z młodszej grupy wiekowej. (R.Lorkiewicz)

Ostatnio dodane: