Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Stypendium szkolne 2021/2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Radłowie informuje,  iż istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022, dla uczniów gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, przejściowe problemy alkoholizm lub narkomania, uczeń pochodzi z rodziny niepełnej, ale miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 528,00 zł. Więcej informacji w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie,  ul. Brzeska 9, nr tel. 504 590 082.

Do pobrania: Regulamin

Do pobrania: Wniosek