Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Radłowie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023, dla uczniów gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, przejściowe problemy alkoholizm lub narkomania, uczeń pochodzi z rodziny niepełnej, ale miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza  kwoty 600 zł. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne obywateli Ukrainy będącymi uczniami danej szkoły.

Wnioski są dostępne w sekretariacie.