Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

SPWD Radłów – rekrutacja 2020

Szanowni Państwo,  Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie informuje rodziców o możliwości zapisania dziecka na zajęcia i ogłasza kolejną turę rekrutacji dzieci i młodzieży (w ramach ciągłości rekrutacji przez lata 2018-2020). Placówka zapewnia dzieciom w szczególności:• organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych; • organizację i udzielanie specjalistycznego wsparcia i pomocy dzieciom, młodzieży oraz rodzinie (zajęcia psychologiczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne i socjoterapeutyczne); • organizację i prowadzenie zajęć artystycznych, rozwijanie pasji i zainteresowań; • organizację i realizacja wydarzeń i wyjazdów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej www.stowarzyszenie.amos.org.pl, pod nr tel. +48 533 727 323. Zachęcamy także do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail: stowarzyszenie@amos.org.pl lub osobistego w siedzibie Placówki. Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszenia dziecka do Placówki) można otrzymać w siedzibie Placówki przy ul. Brzeskiej 9 w Radłowie lub pobrać w załączeniu. Będę wdzięczna za przekazywanie informacji rodzicom oraz udostępnienie na terenie szkoły plakatu informacyjnego, który przesyłam w załączeniu. W sposób szczególny zależy nam na dotarciu do rodzin mających problemy w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, dzieci zmagających się z różnorodnymi problemami (emocjonalne, rówieśnicze, trudności szkolne) oraz posiadających opinie z poradni psychologiczno- pedagogicznej. Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku od 6- 18 lat. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie prowadzi swoją działalność w ramach Projektu pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej – dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”- realizowanego przez Gminę Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W razie pytań pozostaję do dyspozycji pod nr 533-727-323 lub osobiście w siedzibie Placówki. Łączę wyrazy szacunku Edyta Kożuch Kierownik SPWD w Radłowie

Do pobrania:
formularz-zgoszenia-dziecka-do-spcjalistycznej-placwki-wsparcia-dziennego-w-radowie-ok (1) (1)