Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Spotkanie z Tauronem.

Dnia 7 stycznia uczniowie z klas I-VI uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem firmy „Tauron”, który rozmową kreował u dzieci świadomą i bezpieczną postawę wobec prądu.
Uczniowie zostali zapoznani ze skutkami potencjalnie niebezpiecznego kontaktu z prądem oraz nauczyli się prawidłowego rozpoznawania sprzętów elektrycznych wokół siebie.
Celem spotkania było również uświadomienie racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. (U.Jackowska)