Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez ml. asp. Krzysztofa Nowaka, dotyczących bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz cyberprzemocy. Podczas spotkania funkcjonariusz policji przedstawił zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Policjant rozmawiał również z dziećmi przedszkolnym oraz klas 1 – 3 o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomniał również zasady, jakie należy stosować w kontaktach z osobami obcymi. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematem. Dziękujemy Panu Policjantowi./ J.WIGH, R.PAJDO