Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM

Drodzy Rodzice i Opiekunowie uczniów,

mając na uwadze informacje uzyskane w toku badania ankietowego*, dotyczące m.in. zmian w sposobie odżywiania się przez dziecko, które mają negatywny wpływ na jego zdrowie i jednocześnie wychodząc na przeciw Państwa sugestiom i propozycjom w zakresie działań jakie powinna zorganizować szkoła by pomóc w przezwyciężaniu trudności wychowawczych – chcemy zaproponować Państwu udział w spotkaniu z dietetykiem.

Do współpracy zaprosiliśmy panią Aleksandrę Zackiewicz, która podczas godzinnego spotkania podzieli się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. Pani Aleksandra jest dietetykiem, absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, właścicielką firmy Razem Po Zdrowie. Swoją działalność prowadzi na terenie Dąbrowy Tarnowskiej, Tarnowa oraz on-line. Od siedmiu lat zajmuje się dietetyką kliniczną, a od ponad roku głównie żywieniem dzieci i rodzin. Spotkanie ze specjalistą będzie okazją do pogłębienia swojej wiedzy na temat „Jak utrzymać prawidłową wagę ciała u dziecka” co z całą pewnością przyczyni się do wzrostu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.

Spotkanie zaplanowane jest na początek kwietnia i odbędzie się przed zebraniami klasowymi dla rodziców – dokładny termin zostanie podany po otrzymaniu informacji zwrotnej od Państwa dotyczącej chęci udziału w proponowanym wydarzeniu.

WARUNKIEM ZORGANIZOWANIA SPOTKANIA Z DIETETYKIEM JEST ZGŁOSZENIE SIĘ WYMAGANEJ, MINIMALNEJ LICZBY OSÓB, KTÓRE ZADEKLARUJĄ SWOJĄ CHĘĆ UDZIAŁU.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, przekazały taką informację wychowawcom klas DO DNIA 13.03.2022.

Aby umożliwić udział w szkoleniu jak największej liczbie rodziców, informujemy, że równolegle w czasie trwania spotkania rodziców z dietetykiem, szkoła przeprowadzi zajęcia dla dzieci w formie „zdrowych warsztatów”. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne rozwiązanie dla tych z Państwa, którzy mogą mieć trudność z zapewnieniem dzieciom opieki. Jeżeli planują Państwo zabrać dzieci ze sobą – o tym fakcie również bardzo prosimy uprzedzić wychowawców.

Serdecznie zachęcamy do udziału, liczymy na zaangażowanie i współpracę z Państwa strony.

*Badanie ankietowe wśród rodziców „Ocena trudności w funkcjonowaniu uczniów w związku z ich powrotem do szkoły po okresie zdalnego nauczania” przeprowadzone w formie on-line w dniach 09.06.2021 r. – 25.06.2021 r.

 

Ostatnio dodane: