Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Ślubujemy! – uroczyste pasowanie na ucznia

Pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami, ponieważ 15 października  odbyło się ich uroczyste ślubowanie.            To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły Pani Urszuli Jackowskiej, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.

Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz musieli odpowiedzieć na wiele trudnych pytań stawianych przez starszych kolegów. To był egzamin, który zdali na szóstkę.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Niwce.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i książeczki oraz upominki przygotowane przez rodziców.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych  sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy. (K. Kochańczyk)