Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

SIECIAKI

Internet, pomimo że daje szerokie możliwości – pomaga w nauce, zabawie, zdobywaniu wiedzy o świecie, poznawaniu nowych ludzi – nie zawsze jest miejscem bezpiecznym dla dzieci. Wraz z rozwojem sieci i coraz większą dostępnością do tego medium komunikacyjnego, problem zagrożeń w sieci przybrał znacznie na sile.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, uczniowie klas 1-3 wzięli udział w lekcji online „Sieciaki – pięć zasad bezpieczeństwa!” prowadzonej przez Łukasza Wojtasika – eksperta do spraw bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Podczas zajęć dzieci poznały Sieciakowe Zasady Bezpieczeństwa, pilnie słuchały prowadzącego, oglądały krótkie filmy i aktywnie uczestniczyły w rozwiązywaniu zadań. Liczymy, że takie lekcje pomogą im bezpiecznie wkraczać w ten wirtualny świat. /K. Kochańczyk/