Samorząd Uczniowski

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W NIWCE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Przewodniczący szkoły:   ALEKSANDRA  PTAŚNIK

Z-ca Przewodniczącego:   SANDRA  KAWA

Sekretarz:   NIKOLA  PAWŁOWICZ