Samorząd Uczniowski

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W NIWCE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Przewodniczący szkoły:   

Z-ca Przewodniczącego:  

Sekretarz: