Samorząd Uczniowski

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W NIWCE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Przewodniczący szkoły:   Adam Cichoń

Z-ca Przewodniczącego:  Kamila Kocik

Skarbnik:  Michał Kozioł

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Szymon Warias