Samorząd Uczniowski

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W NIWCE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Przewodniczący:   Julia Seremet

Z-ca Przewodniczącego:   Konrad Wierzbicki

Sekretarz:   Arkadiusz Kukułka