Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Salę gimnastyczną uważa się za otwartą!

Czwartek, 30 kwietnia  2015 roku przejdzie do historii naszej  szkoły i całej  miejscowości  Niwka. W tym dniu uroczyście  została otwarta sala gimnastyczna, na którą dzieci  czekały od wielu lat.

Cieszymy się bardzo, że w tak ważnej dla nas chwili, przyjęli zaproszenie  i  byli razem z nami: Zbigniew Mączka Burmistrz miasta i gminy Radłów,Wiesław Armatys, Marek Podraza, Konrad Rudziński, Marek Urbanek, Ks. Proboszcz Janusz Maziarka, Jan Miśtak, Przedstawiciele Rady Rodziców, Zarząd Stowarzyszenia „Niwka Dzieciom” , Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Niwka”, Dorota Buchacz, Janusz Kuczek, Andrzej Janicki, Andrzej Kopacz, Augustyna Bogusz, Stanisława Dulian oraz Rodzice i pozostali zaproszeni goście.

Otwarcie sali gimnastycznej było ogromnym wydarzeniem, nie tylko dla dzieci i młodzieży naszej szkoły, ale również dla całej społeczności lokalnej, bo takibył zamysł jej  budowania , jako miejsca sportowo- widowiskowego dla wszystkich mieszkańców Niwki.

Nowa sala będzie służyć wszystkim, którzy chcą tutaj rozwijać swą tężyznę fizyczną. Dzięki niej,  możemy nie tylko poszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych,  ale  sala stanie się miejscem  ćwiczeń i rozgrywek sportowych naszych absolwentów, dla których sala gimnastyczna zawsze pozostawała w sferze marzeń. Ale czasami marzenia się spełniają!

Dzisiaj sala cieszy nasze oczy nowoczesnym wykończeniem, funkcjonalnością i  jest powodem do zadowolenia i dumy. To będzie  nie tylko arena zawodów sportowych,  ale również miejsce odkrywania talentów,  miejsce przedstawień, tańców, pokazów  i wystaw. To tutaj, będą mogli  spotykać się mieszkańcy z różnych okazji.

I za ten „prezent” jesteśmy  bardzo wdzięczni oraz dziękujemy tym wszystkim, którzy byli inicjatorami tego przedsięwzięcia ,  a więc  przede wszystkim Panu Burmistrzowi Zbigniewowi Mączce oraz jego zastępcy panu Wiesławowi Armatysowi, jak również wszystkim radnym, którzy poparli tę ideę i stanowili decyzyjną siłę na rzecz nowego obiektu.

Śmiało można powiedzieć, że trzeci etap budowy szkoły  został  właśnie zakończony.

Przez te wszystkie lata marzeniem  było, aby pod własnym dachem, w normalnych warunkach  i na miarę obowiązujących standardów móc wpierać rozwój  fizyczny naszych dzieci.

Uczniowie i nauczyciele dzielnie przetrwali czas wychowania fizycznego w  trudnych warunkach.

Dzień otwarcia  jest ogromnym krokiem w kierunku zdecydowanej  poprawy jakości tych  zajęć,  a dzięki temu obiektowi nie tylko uczniowie,ale i mieszkańcy Niwki,  będą uczyć się i kształtować wartości, jakie niesie ze sobą sport, a więc rozbudzanie w młodych ludziach ambicji sportowych, kształcenie zasady fair play, i rozpowszechnianie zasad aktywnego stylu życia.

Składam  serdeczne  podziękowania  wszystkim nauczycielom, pracownikom oraz ludziom dobrej woli za różnoraką pomoc podczas organizacji tego dnia i za złożone podarunki z tej okazji. (U.Jackowska)