Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

,, Nasza kochana szkoła już z daleka nas woła„- tymi słowami społeczność Szkoły Podstawowej w Niwce pożegnała wakacje. Nowy rok szkolny rozpoczęto 4 września uroczystą Mszą Świętą, podczas której dziękowano za pomyślnie przeżyte wakacje i obejmowano myślami dni nauki i wytężonej pracy, które czekają zarówno uczniów jak i nauczycieli. Po duchowym umocnieniu wszyscy udali się do szkoły, gdzie po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, Pani Dyrektor Urszula Jackowska powitała zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczycieli oraz zapoznała zebranych z organizacją i koncepcją pracy szkoły na najbliższy rok. Pani Dyrektor przypomniała również o zmianach jakie czekają społeczność uczniowską i kadrę pedagogiczną od nowego roku szkolnego, w związku ze zmianą polityki oświatowej, a także przedstawiła nowych nauczycieli, którzy dołączą do naszego grona. Na zakończenie życzyła uczniom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Mając na uwadze reformę oświaty, odpowiednio wcześniej podjęto starania zmierzające do przystosowania i przygotowania naszej placówki do nowej rzeczywistości. Efektem owych działań są nowe sale lekcyjne oddane do użytku w tym roku szkolnym – ich uroczystego poświęcenia dokonał Ksiądz Proboszcz Janusz Maziarka, obecny na uroczystości. Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, przygotowana przez klasę III pod kierunkiem wychowawczyni. Uczniowie w krótkich scenkach pantomimicznych zobrazowali pojęcia takie jak: przyjaźń, współpraca, odpowiedzialność, pasja, mądrość, radość, a tym samym przypomnieli, że nasza szkoła stwarza szansę zdobycia rzetelnej wiedzy, umożliwia rozwój zainteresowań uczniów, sprzyja wzajemnemu poznaniu się i budowaniu atmosfery zrozumienia i życzliwości. Po uroczystości uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018 życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, jak najlepszych wyników w nauce oraz odkrywania zdolności i urzeczywistniania marzeń ! (M.Małochleb)