Godziny realizacji podstawy programowej w roku 2018/2019