Godziny realizacji podstawy programowej w roku 2019/2020