Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

Dnia 4 maja upamiętniliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Z tej okazji wspólnie odśpiewaliśmy patriotyczne pieśni, między innymi „Rota”, „Mazurek Trzeciego Maja”, „Żeby Polska”. (A. Burgieł)