Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Rekrutacja 2020/2021

W celu zapisania dziecka do przedszkola lub klasy I na rok szkolny 2020/2021 należy pobrać w sekretariacie lub ze strony szkoły:  KARTĘ ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA lub KARTĘ ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ wraz z załącznikami. Wypełnione i podpisane karty należy składać w sekretariacie lub u wychowawców przedszkolnych.

Do pobrania: KARTA ZAPISU DZIECKA do PRZEDSZKOLA 2020-2021.

Do pobrania: KARTA ZAPISU DZIECKA do KLASY PIERWSZEJ 2020-2021.

Ostatnio dodane: