Rada Rodziców

Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce

Przewodnicząca: Wioletta Żmuda
Zastępca:  Edyta Molczyk
Skarbnik:   Katarzyna Cichoń
Sekretarz: Iwona Kozioł

 

Komisja rewizyjna

Monika Malik
Renata Pawłowicz