Rada Rodziców

 

Przewodnicząca: Iwona Kozioł
Zastępca:  Edyta Molczyk
Skarbnik:   Katarzyna Cichoń
Sekretarz: Angelika Szumlańska

 

Komisja rewizyjna:

Monika Malik
Renata Pawłowicz