Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Przegląd Programów Artystycznych

,,NARÓD, KTÓRY PRZESTAJE ŚPIEWAĆ, PRZESTAJE ŻYĆ”

                                      /Oskar Kolberg/

18 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XV Przeglądzie Programów Artystycznych „A to Polska właśnie”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Radłowie. Swój dorobek artystyczny przedstawiło szesnaście zespołów reprezentujących osiem szkół podstawowych, pięć gimnazjów i trzy szkoły ponadgimnazjalne.Występ naszych uczniów spotkał się z uznaniem jury – zajęliśmy III miejsce. Szesnastoosobowa grupa dziewcząt i chłopców, pod kierunkiem pani M. Małochleb oraz pani A.Burgieł przedstawiła montaż słowno-muzyczny pt.,,Przyśniła się dzieciom Polska…”poświęcony tematyce Powstania Warszawskiego. Jury wysoko oceniło występy uczniów naszej szkoły. Wyróżnienia zdobyły dwie uczennice: Julia Jackowska oraz Łucja Seremet. Dodatkowym wyróżnieniem dla naszych laureatów był występ podczas galowego koncertu w Radłowie, gdzie mogli jeszcze raz zaprezentować wybrane przez jury pieśni powstańcze:,,Orzeł biały” oraz,, Dziś idę walczyć mamo”. 21 listopada program artystyczny został zaprezentowany szerszemu gronu odbiorców- rodzicom dzieci oraz mieszkańcom Niwki. Mali aktorzy aktywnie włączyli się w przygotowania- na zajęciach koła teatralnego przygotowali afisze teatralne zapowiadające program artystyczny. Elementem wieńczącym całość było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Pani Dyrektor Urszula Jackowska – podkreśliła  jak ważną  rolę w integracji naszej społeczności odgrywa to przedsięwzięcie. Jest to manifestacja wspólnoty i tożsamości narodowej, a dla naszych dzieci-najmłodszych Polaków-szansa na zakorzenienie się we własnej kulturze i historii. Niech te pieśni porywają nas nadal, zbliżają nas do siebie, niech w dalszym ciągu dostarczają nam wzruszeń, niech budzą wspomnienia rodzinnego domu i echa dawnych lat. Śpiewajmy więc i przekazujmy te pieśni następnym pokoleniom. Zaśpiewajmy je znowu za rok w jeszcze szerszym gronie! (M.Małochleb)